Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Rezultat final concurs ocupare functie publica de executie - inspector superior

Rezultat proba scrisa concurs ocupare functie publica de executie- inspector superior

Rezultatul probei interviu- concurs ocupare functie publica de executie vacanta de inspector superior

Hotarari 2023

MONITORUL OFICIAL LOCAL > HOTARARI > HOTARARI 2023

HCL nr. 33 din 13.11.2023

privind aprobare SF și indicatorii teh.-ec. ai proiectului Noi capaictăți de producere a energiei electrice

Descarca fisier

HCL nr. 1 din 27.01.2023

privind aprobarea bugetui local al com. Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 2 din 27.01.2023

HCL nr. 2 din 27.01.2023 privind aprobarea destinației și utilizarea sumelor execedente rezultate din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022

Descarca fisier

HCL nr. 3 din 27.01.2023

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul conmtractual - 01.01.2023

Descarca fisier

HCL nr. 4 din 17.02.2023

privind rectificarea bugetului local al comunei Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 5 din 17.02.2023

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de VMI pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 6 din 17.02.2023 p

rivind aprobare Plan actiune servicii sociale

Descarca fisier

HCL nr. 7 din 15.03.2023

privind alegerea președinte de sedința pentru o perioada de trei luni incepand cu martie 2023

Descarca fisier

HCL nr. 8 din 15.03.2023

privind aprobarea dizolvarii, lichidarii ADI

Descarca fisier

HCL nr. 9

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție Modernizarea drumurilor locale în comuna Calvini, județul Buzău în vederea derulării investiției în cadrul PNDL

Descarca fisier

HCL nr. 10 din 15.03.2023

privind aprobarea infiintarii serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in com. Calvini-compressed

Descarca fisier

HCL nr. 11 din 15.03.2023

privind aprobarea participarii la PNRR- Componenta C 15 si aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unit. de invatamant

Descarca fisier

HCL nr. 12 din 13.04.2023

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024.

Descarca fisier

HCL nr. 13 din 13.04.2023

privind menținerea aderării ca Membru Fondator a com. Calvini la GAL Valea Buzăului

Descarca fisier

HCL nr. 14 din 13,04.2023

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Calvini

Descarca fisier

HCL nr. 15 din 28.04.2023 p

privind aprob. doc. de dezmembrare a terenurilor necesare implementării Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în jud. Buzău, în perioada 2014 -2020

Descarca fisier

HCl nr. 16 din 28.04.2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

Descarca fisier

HCL NR. 17 din 28.04.2023

privind aprobarea doc.faza Proiect tehnic, a indicatorilor teh.-econ. și a devizului general pentru ob. de investiții Construire pod Olari, com.Calvini, jud. Buzău

Descarca fisier

HCL nr. 18 din 16.05.2023

privind rectificarea bugetului local al comunei al comunei Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 19 din 22.05.2023

privind aprobarea participării UAT Calvini în proiectul Dotarea cu microbuze școlare verzi(electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din jud. Buzău

Descarca fisier