Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Anunț concurs ptr. functie publică de executie vacantă de inspector superior

Rezultat final concurs ocupare functie publica de executie- inspector debutant

Rezultat proba scrisa concurs functie publica de executie -inspector debutant

Hotarari 2015

ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotararea nr.2 /2015 privind aprobarea trecerii la domeniul privat al comunei al fantanilor de pe raza comunei Calvini

Descarca fisier

Hotararea nr.3 /2015 privind aprobarea casarii si valorificarii mijloacelor fixe devenite nefunctionale, aflate in inventarul primariei comunale

Descarca fisier

Hotararea nr.4 /2015 privind infiintarea Grupului Local pentru problemele rromilor si aprobarea Planului Local de masuri pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune sociala a cetatenilor romani de etnie rroma din comuna Calvini, judetul Buzau

Descarca fisier

Hotararea nr.6 /2015 privind aprobarea bugetului pe fonduri externe nerambursabile respectiv fonduri FRDS pe anul 2015 in vederea implementarii proiectului "Construire centru de zi, aleicarosabile si pietonale, fosa septica, foraj de apa, rezervor inmagazinare apa... "

Descarca fisier

Hotararea nr.5 /2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru ci care nu au incheiat contract cu SC Salub ECO CIS SRL si beneficiaza de acest serviciu

Descarca fisier

Hotararea nr.7 /2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Descarca fisier

Hotararea nr.8 /2015 privind aprobarea utilizarii sumei de 368.032 lei in excedentul anual al bugetului local al comunei Calvini, judetul Buzau

Descarca fisier