Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Hotarari 2023

MONITORUL OFICIAL LOCAL > HOTARARI > HOTARARI 2023

HCL nr. 42 din 27.12.2023

 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 41 din 27.12.2024

PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATIIPLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SI REGULAMENTULUI lOCAL DE URBANISM

Descarca fisier

HCL nr. 40 din 27.12.2023

privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Calvini

Descarca fisier

HCL nr. 39 din 15.12.2023

privind aprobarea formei initiale a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2024

Descarca fisier

HCL nr. 38 din 15.12.2023

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Calvini, judetul Buzau

Descarca fisier

HCL nr. 37 din 15.12.2024

privind reorganizarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Calvini, judetul Buzau

Descarca fisier

HCL nr. 36 din 15.12.2023

privind rectificarea bugetului local al comunei Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 36 din 15.12.2023

privind rectificarea bugetului local al comunei Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 35 din 7.12.2024

 privind alegerea presedinteluide sedinta pe o perioada de 3 luni

Descarca fisier

HCL nr. 34 din 07.12.2023

privind aprobarea documentatiei teh. - economice si a indicatorilor teh. - ec. ai obiectivului Reabilitare termica si energetica Scoala

Descarca fisier

HCL nr. 33 din 13.11.2023

privind participarea Com.Calvini la Programul-cheie-Surse regenerabile de energie si stocarea energiei

Descarca fisier

HCL nr. 38 din 15.12.2023

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Calvini, judetul Buzau.compressed

Descarca fisier

HCL nr. 33 din 13.11.2023

privind aprobare SF și indicatorii teh.-ec. ai proiectului Noi capaictăți de producere a energiei electrice

Descarca fisier

HCL nr. 1 din 27.01.2023

privind aprobarea bugetui local al com. Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 2 din 27.01.2023

HCL nr. 2 din 27.01.2023 privind aprobarea destinației și utilizarea sumelor execedente rezultate din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022

Descarca fisier

HCL nr. 3 din 27.01.2023

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul conmtractual - 01.01.2023

Descarca fisier

HCL nr. 4 din 17.02.2023

privind rectificarea bugetului local al comunei Calvini pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 5 din 17.02.2023

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de VMI pe anul 2023

Descarca fisier

HCL nr. 6 din 17.02.2023 p

rivind aprobare Plan actiune servicii sociale

Descarca fisier

HCL nr. 7 din 15.03.2023

privind alegerea președinte de sedința pentru o perioada de trei luni incepand cu martie 2023

Descarca fisier